cownteri ystadegau

25 Mawrth 2019, 20: 13
Cartref blog

Festiau melyn, Deddf XIX: milwyr yn condemnio'r defnydd o'r fyddin

La rivista online indipendente Mediapart pubblica un’intervista a dei militari francesi prima dell’Atto XIX, per il quale Macron ha mobilitato l’esercito. I militari esprimono le loro preoccupazioni sui pericoli per lo stato di diritto, dato che...

Dyma sut i gael gwared ar aroglau traed: pob meddyginiaeth naturiol

Arogl traed annymunol? Dyma'r achosion a'r rhwymedïau posibl. Siawns bod y broblem o arogl traed yn gwneud y rhai sy'n dioddef yn anghyfforddus. Sawl gwaith ydych chi wedi clywed hynny ...

Gorymdaith: achosi cyfogi, dolur rhydd a necrosis mewn pobl a chŵn. Dyma beth sydd angen i chi ei wybod

gan Zeina Ayache Gyda dyfodiad y gwanwyn, daw'r orymdaith o'r nythod, pryfed peryglus iawn ar gyfer iechyd ein ffrind pedair coes gorau. Dyma beth i'w wneud rhag ofn i chi gysylltu â ...

Keanu Reeves: "Nid yw pobl hyd yn oed yn sylwi ar yr hyn sy'n digwydd o'u cwmpas"

Mae protagonist Matrix wedi cael bywyd nad yw bob amser yn hawdd ac yn dweud wrthym sut i fod bob amser yn optimistaidd ac yn fwriadol. Rydym yn aml yn credu bod yr actorion Hollywood gwych - gordalu, hardd, a all fforddio arddull o ...

Elixir bywyd hir yn nail planhigyn Japan: mae hyn yn arafu heneiddio

gan Andrea Centini Mae'r flavonoid 4,4 '-dimethoxyxalcone (DMC) a ddarganfyddir ym mhlanhigion Angelica keiskei yn gallu ymestyn oes 20 mewn mwydod, pryfed ffrwythau a burumau, mae hefyd yn arafu'r mecanweithiau sy'n heneiddio ...

INCWM SYLFAENOL PRIFYSGOL, CYFRYNGAU CYMDEITHASOL A CHYMDEITHAS HEB ARIAN: Y SYSTEM CREDYD ...

GAN BRANDON TURBERVILLE Y blog Preprig Organig Efallai y bydd rhai Americanwyr gwybodus yn ymwybodol o'r "System Gredyd Gymdeithasol" frawychus o Tsieineaidd, a ddatgelwyd yn ddiweddar fel dull o ddileu unrhyw anghytundeb gan y wladwriaeth gyfannol. Yn ymarferol, mae'n ganslo ...

CYHOEDDWYD LLES JAPAN CYN LANSIO'R BOMB ATOMIG

Daeth epilog atomig i ffafrio globaleiddio Daeth diwedd yr Ail Ryfel Byd fel diwedd drwg i ben gyda lansiad y ddwy arf niwclear gyntaf yn erbyn poblogaeth sifil Siapaneaidd Hiroshima (6 Awst 1945) a Nagasaki (9 Awst ...

BYWYD YN Y GORCHYMYN BYD NEWYDD: Tystiolaeth meddyg “hunanladdol”

Yr hyn y byddwch yn ei ddarllen isod yw gwybodaeth anhygoel a ddaw o Dr. Lawrence Dunegan, a wahoddwyd i fynychu cynhadledd a gadeiriwyd gan Dr. Richard Day yn y 1969. Dr Day, mewn ...

Gan fod mynd â'ch esgidiau i ffwrdd cyn mynd i mewn i'r tŷ yn arfer iach

Mae tynnu'ch esgidiau cyn mynd i mewn i'r tŷ yn arferiad hynafol o Japan y mae miliynau o bobl ledled y byd heddiw wedi penderfynu ei fabwysiadu, er hwylustod ond yn bennaf oll am resymau hylendid ac iechyd. Er y gall ymddangos ...

ARTICLAU DIWEDDAR